Sklep internetowy plays.pl, działający pod adresem http://www.plays.pl jest prowadzony przez:
5am Artists sp. z o.o.
ul.Czajcza 2a
61-546 Poznań
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000366504
NIP: 7781475137
Regon: 301560625


I. Składanie zamówień.
 1. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę poprzez stronę internetową www.plays.pl.
 2. Poprzez złożenie zamówienia klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i ją akceptuje.
 3. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem plays.pl.
 4. W zamówieniu klient:
  dokonuje wyboru zamówionego towaru oraz wskazuje jego ilość
  - wskazuje adres dostarczenia zakupionego towaru
  - wskazuje adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura VAT
  - wybiera sposób płatności
  - wybiera sposób dostarcznia towaru
II. Realizacja zamówień
 1. Termin realizacji zamówienia zależny jest od dostępności zamówionych towarów w sklepie plays.pl oraz u dostawców.
 2. Dostępność towarów jest określona w terminie wysyłki, jaki wskazany jest przy każdym towarze na stronie sklepu plays.pl. Termin ten uwzględnia wyłącznie dni robocze.
 3. Zamówienie jest realizowane w przypadku dostępności wszystkich ujętych w nim towarów w sklepie plays.pl lub u dostawców. W przypadku niedostępności towarów wybranych przez klienta w zamówieniu lub braku możliwości dotrzymania wskazanego przy towarze terminu dostawy klient jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji.
 4. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców sklepu plays.pl) i braku możliwości realizacji zamówienia klienta, sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli klient dokonał zapłaty za towar - sklep zwróci klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia. O odstąpienia od realizacji umowy z powodu braku możliwości realizacji zamówienia klient zostanie poinformowany mailowo. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaconych środków pieniężnych na zakup innego towaru.
 5. Realizacja zamówień na towary promocyjne lub wyprzedażowe, których do sprzedaży przeznaczona jest określona ilość, będzie odbywała się na podstawie kolejności zamówień do momentu wyczerpania zapasu objętego tą formą sprzedaży.
 6. Zakupione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez klienta adres.
 7. Sklep plays.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu lub niedostarczenie przesyłki z przyczyn niezależnych od plays.pl jak również z powodu podania przez klienta błędnych danych do wysyłki.
III. Zmiany w zamówieniach
 1. Zmian w zamówieniu klient może dokonywać do momentu wysłania skompletowanego zamówienia do klienta.
 2. Wszelkie zmiany klient może wprowadzić poprzez kontakt z biurem obsługi klienta: biuro@plays.pl
 3. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji klienta w sposób uzgodniony przez klienta z biurem obsługi klienta.
 4. Zwrot płatności dokonanych za pomocą karty płatniczej następuje na rachunek karty.
IV. Ceny
 1. Wszystkie ceny zamieszczone na stronach produktów sklepu plays.pl zawierają podatek VAT i są podane w złotych polskich.
 2. Cena podana przy każdym towarze na stronie sklepu plays.pl jest ceną wiążącą w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
 3. Ceny zamieszczone na stronach produktów sklepu plays.pl nie zawierają kosztów wysyłki towarów. Całkowita wartość zamówienia, uwzględniająca koszty wysyłki, jest podawana w podsumowaniu koszyka po wybraniu przez klienta sposobu dostarczenia zamówionego towaru.
 4. Sklep plays.pl zastrzega sobie prawo dokonywania zmian cen towarów w dowolnym momencie. Zmiany te nie mają wpływu na wartość zamówień, złożonych przed dokonaniem zmian.
V. Płatności
  Dostępne formy płatności
 1. Przelew na numer bankowy: 82 2490 0005 0000 4600 8289 9612 (Alior Bank)
 2. Karty płatnicze:
  - Visa,
  - Visa Electron,
  - MasterCard,  
  - MasterCard Electronic,
  - Maestro
 3. ePrzelewy:
  - mTransfer (mBank)
  - MultiTransfer (MultiBank),
  - Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.),
  - Płacę z Nordea (Nordea),
  - Przelew24 (BZ WBK),
  - Płacę z Citi Handlowego (Bank Handlowy w Warszawie S.A. Citi Handlowy),
  - Przelew z BPH,
  - Płacę z iPKO (PKO BP S.A),
  - Płacę z Inteligo (Inteligo),
  - Pekao24przelew,
  - Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.),
  - Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.),
  - MeritumBank Przelew (Meritum Bank ICB S.A.),
  - Pay Way Toyota Bank (Toyota Bank Polska S.A.),
  - Płać z ING (ING Bank Śląski S.A.),
  - Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.),
  - Crédit Agricole przelew online (Credit Agricole Bank Polska S.A.),
  - Deutsche Bank Polska S.A. ,
  - Invest Bank S.A.,
  - Kredyt Bank S.A.,
  - Raiffeisen Bank Polska S.A.,
  - Bank Spółdzielczy we Wschowie,
  - Bank Pocztowy S.A.
 4. Gotówka przy odbiorze osobistym
 5. Za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera.
VI. Reklamacje
 1. Klient ma prawo złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze wad fabrycznych, uszkodzeń powstałych w trakcie transportu pod warunkiem spisania protokołu przy kurierze lub niezgodności towaru dostarczonego z zamówionym.
 2. Do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest przesłanie do sklepu plays.pl: towaru, którego dotyczy reklamacja dowodu zakupu (paragonu lub faktury) opisu reklamacji
 3. Reklamacje należy odsyłać paczką ekonomiczną, za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres: ul.Górna Wilda 74/16, 61-564 Poznań
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni od zwrotu reklamowanego towaru.
 5. Reklamacja rozpatrzona na korzyść klienta skutkuje: wymianą towaru na pełnowartościowy i bezzwłocznym wysłaniem go do klienta na koszt sklepu plays.pl w przypadku braku możliwości wymiany na pełnowartościowy - zwrotem należności za wadliwy towar w sposób uzgodniony przez klienta z biurem obsługi klienta: biuro@plays.pl, w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji zwrotem kosztów poniesionych przez klienta z tytułu odesłania wadliwego towaru do sklepu plays.pl
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwrot płatności dokonanych za pomocą karty płatniczej następuje na rachunek karty.
 7. Sklep plays.pl nie będzie przyjmował reklamacji wysłanych za pobraniem.
VII. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do sklepu w niepogorszonym stanie.
 2. Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne, w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko).
 3. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres: ul.Górna Wilda 74/16, 61-564 Poznań Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy proporcjonalnie do wartości zwracanego towaru) w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych.
 5. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.
VIII. Polityka prywatności i bezpieczeństwo
 1. Administratorem danych przekazanych przez Kupujących w procesie rejestracji zakupów w sklepie internetowym plays.pl jest: 5am Artists sp. z o.o., ul.Górna Wilda 74/16, 61-564 Poznań.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak konieczne do dokonania rejestracji oraz realizacji zamówień w sklepie plays.pl.
 3. Administrator nigdy nie udostępnia innym podmiotom danych podawanych przez użytkowników, pozostają one do wyłącznej dyspozycji administratora.
 4. Każdy Użytkownik sklepu internetowego plays.pl ma prawo wglądu, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez administratora w związku z prowadzoną działalnością. W przypadku zarejestrowanych Użytkowników dostęp ten jest możliwy w każdym momencie, osobiście poprzez edycję swoich danych na indywidualnym koncie w sklepie.
 5. Dokonując zakupu i wypełniając formularz zamówienia lub rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji transakcji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), oraz ustawą z dnia 18. lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204).
 6. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
 7. Administrator zapewnia bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za pośrednictwem płatności online. Dokonując płatności online, Klient przechodzi procedury identyfikacji i loguje się bezpiecznie bezpośrednio na stronie swojego banku.